Liefdesbrief 13

Lieve jij,

Vandaag ontvang je de dertiende liefdesbrief. En we beginnen aan deel 3 van het blok: Het Hart! We stellen ons hart open voor liefde. Liefde voor jezelf, liefde voor anderen en liefde voor allerlei gebieden in je leven. Met het hart bedoel ik het hartchakra, daar waar het 'energetische' hart zit. Voelbaar in het midden van de borstkas en longen. Maar vooral voelbaar als de energie van liefde in je leven. En de energie van vrede, dankbaarheid en hartenwensen.

 • Na de 3 weken van mantra's en de 7wekenvan het blokVertragen, zijn we nu bij week 3 van hetblok:Het Hart.
 • In deze week openen we het hart met hartenwensen .

Er is een verschil met wat er leeft in je hoofd en in je hart. Vanuit ons hoofd, regeert vaak de wil. Terwijl vanuit het hart de wens wordt gevoeld. Vanuit het hoofd, wordt je vaak gestuurd door het ego. Terwijl vanuit het hart je wordt genspireerd door de ziel. Daarom is het belangrijk om ook te leren luisteren naar de fluisteringen van je hart. Om te voelen wat je diep, diep, diep vanuit je hart wenst. Soms denk je te weten wat je wenst, maar komt het alsnog vanuit je hoofd en ego. Daarom kan de diepe harten- en zielenwens pas gevoeld worden in de stilte, de ontspanning. De geleide meditatie van deze week, helpt je dichter bij dit gevoelige hart te komen en vandaaruit te wensen. Voel je dankbaar, voel de vrede, wens vanuit je hart n.......spread the love!
Ik wens je een hele liefdevolle dertiende liefdesweek toe!

Liefs Rosalinda

Geleide meditatie 1

'Ik wensvanuit mijn hart'

Luister naar de geleide meditatie13. 'Ik wens vanuit mijn hart'.
Zorg voor een rustige plek waar je fijn kunt zitten of liggen. Neem de tijd om even bij te komen na deze meditatie en eventueel inzichten te noteren in je persoonlijke Liefdes Droomboekje/Notitieboekje.

Luister deze geleide meditatie minstens 1 x per week, maar het liefst elke dag 1x. Je kunt ook de meditaties van de vorige wekennog beluisteren.

book3-free-img

Persoonlijke opdracht

collage-thuispakket

Persoonlijke opdracht:

 1. Schrijf na het luisteren van de meditatie van deze week, je hartenwensen op. Voel of je op meerdere gebieden in je leven naar die hartenwensen kunt kijken. Je hebt hartenwensen op het gebied vanrelaties, je persoonlijke ontwikkeling, manifestaties, gezondheid, ea.
  Noteer je antwoorden in je persoonlijke liefdes droomboekje. Het kan zijn dat de antwoorden op deze vragen aan het begin van dit programma anders zijn dan aan het einde.
 2. Trek een kaart uit de kaartenset Gelukkig zijn moet je durven.
  Dit is jouw kaart van de week! Zoek de betekenis op in het aanvullende boekje. Leg de kaart elke keer voordat je mediteert voor je neer en kijk er naar voordat je je ogen sluit. Leg het de rest van de week op een opvallende plek zodat het een leuke reminder wordt voor je.
 3. Zie de quote van de week hieronder.
  Herhaal dit elke dag een paar keer voor jezelf. Laat het op je inwerken.

Quote van de week

" Ik wens vanuit mijn hart"