Liefdesbrief 28

Lieve jij,Vandaag ontvang je liefdesbrief 28. Allereerst wil ik jou een groot compliment geven dat je al 28 weken meedoet! En zo meer in contact komt met je liefdevolle zelf. En de liefde om je heen.We zijn nu bezig met het nieuwe blok: Verbinden! We zijn niet -alleen- in het leven. We zijn constant in verbinding. In verbinding met mensen, activiteiten, dromen en idealen. Een verbinding kun je zien als een relatie. En zo hebben we relaties met meerdere gebieden in ons leven: werk, hobby's, activiteiten, mensen, gezondheid, ambities, etc. In dit blok leren we te verbinden in liefde en zo nog meer liefde in ons leven te laten stromen.

  • Na de blokkenVertragen,Het Hart, enDe Geest, zijn we nu bij de vierde week van het blok Verbinden.
  • In deze week verbindenwe door de taal van liefde te spreken.

Verbinden in liefde is de taal van liefde leren spreken. Als je die leert spreken, kun je ook de energie van liefde meer in je leven laten stromen. Op de levensschool van liefde leer je taal van liefde spreken. Je kunt het vergelijken met het leren van een vreemde taal. Hoe meer woorden je kent en hoe vloeiender je hem leert spreken, des te makkelijker maak je contact met de mensen en de cultuur van het land waar het de moedertaal is. Hoe beter jij de taal van liefde onder de knie krijgt, des te makkelijker maak je contact met de helende, verlichtende en gelukbrengende kracht van liefde. In deze liefdesweken leren we de 'spellingsregels' en grammatica van de taal van liefde onder de knie te krijgen. De rol van dankbaarheid hierin is groot. Maar ook de kracht van het compliment. Aan jezelf en aan anderen.Verbind je deze week met alles wat is, laat het in het moment zijn wat het is, in liefde, vertrouwen, met je hart , spreek de taal van liefde n.......spread the love! Ik wens je een hele liefdevolle liefdesweek 28 toe!Liefs Rosalinda

Geleide meditatie 28

'Ik geef mezelf een compliment'

Luister naar de geleidemeditatie28. 'Ik geef mezelf een compliment'.Zorg voor een rustige plek waar je fijn kunt zitten of liggen. Neem de tijd om even bij te komen na deze meditatie en eventueel inzichten te noteren in je persoonlijke Liefdes Droomboekje/Notitieboekje.Luister deze geleide meditatie minstens 1 x per week, maar het liefst elke dag 1x. Je kunt ook de meditaties van de vorige wekennog beluisteren.
book3-free-img

Persoonlijke opdracht

collage-thuispakket

Persoonlijke opdracht:

 

1.Waar geef jij jezelf een compliment voor? Kijk elke dag of jij jezelf een compliment kunt geven.Noteer je antwoorden in je persoonlijke liefdes droomboekje. Het kan zijn dat de antwoorden op deze vragen aan het begin van dit programma anders zijn dan aan het einde.
2. Trek een kaart uit de kaartenset Gelukkig zijn moet je durven of uit de kaartenset Het antwoord is liefde.Dit is jouw kaart van de week! Zoek de betekenis op in het aanvullende boekje. Leg de kaart elke keer voordat je mediteert voor je neer en kijk er naar voordat je je ogen sluit. Leg het de rest van de week op een opvallende plek zodat het een leuke reminder wordt voor je.3. Zie de quote van de week hieronder. Herhaal dit elke dag een paar keer voor jezelf. Laat het op je inwerken.

Quote van de week

"Ik geef mezelf een compliment'