Liefdesbrief 36

Lieve jij,Vandaag ontvang je liefdesbrief 36. We zijn bezig met het blok ' Transformeren' in het liefdesprogramma. Transformeren is sterker dan veranderen. Veranderen betekent dat je het ook weer terug kunt draaien. Maar transformeren houdt blijvende verandering in. Net als een rups die verandert in een vlinder. Die vlinder wordt nooit meer een rups. Zo gaan wij deze weken de transformatie in. De blijvende veranderingen naar meer liefde in je leven. Deze week doen we dat door bewust de balans op te maken.

  • Na de blokkenVertragen,Het Hart, De Geest en Verbinding,zijn we nu bij de vijfdeweek van Transformatie
  • In deze week transformeer je door bewust de balans op te maken.

Om te kunnen transformeren en te kiezen voor zelfliefde, kan het helpend zijn om even bewust de balans op te maken. Balans tussen dingen die jou stress, negativiteit en angst geven en dingen die jou positiviteit, energie en liefde brengen. Je kunt die balans opmaken door bewust een lijstje van het een en een lijstje van het ander te maken. Als de lijst met positiviteit en liefde niet groter is dan de ander, mag er zeker iets veranderen. Het lijstje liefde hoort altijd langer te zijn en langer te worden. Maak bewust een lijstje liefde voor een nog liefdevoller en gelukkiger leven. De meditatie en opdracht van deze week helpen daarbij!Transformeer deze week, word wakker, kies bewust voor liefde in relaties, kies voor liefdevolle voeding, zelfliefde, maak een lijstje liefde n.......spread the love! Ik wens je een hele liefdevolle liefdesweek 36 toe!Liefs Rosalinda

Geleide meditatie 36

Ik kies bewust voor zelfliefde

Luister naar de geleidemeditatie36.'Ik maak een lijstje liefde'Zorg voor een rustige plek waar je fijn kunt zitten of liggen. Neem de tijd om even bij te komen na deze meditatie en eventueel inzichten te noteren in je persoonlijke Liefdes Droomboekje/Notitieboekje.Luister deze geleide meditatie minstens 1 x per week, maar het liefst elke dag 1x. Je kunt ook de meditaties van de vorige wekennog beluisteren.
book3-free-img

Persoonlijke opdracht

collage-thuispakket

Persoonlijke opdracht:

1. Pak een leeg a4 blaadje. Vouw deze doormidden in de lengte. Schrijf in de linkerkolom de dingen op die jouw stress, negativiteit, angsten of daaraan gerelateerde emoties geven. En in de rechterkolom de dingen die jou positviteit, energie enliefde geven. Vergelijk de lijstjes dan met elkaar. Zorg dat de rechterkolom langer is en wordt. Kijk waar je stressbronnen kunnenverwijderen in je leven of er anders mee om kunt gaan en dit eventueel kunt compenseren met je lijstje liefde.Noteer je antwoorden in je persoonlijke liefdes droomboekje. Het kan zijn dat de antwoorden op deze vragen aan het begin van dit programma anders zijn dan aan het einde.
2. Trek een kaart uit de kaartenset Gelukkig zijn moet je durven of uit de kaartenset Het antwoord is liefdeDit is jouw kaart van de week! Zoek de betekenis op in het aanvullende boekje. Leg de kaart elke keer voordat je mediteert voor je neer en kijk er naar voordat je je ogen sluit. Leg het de rest van de week op een opvallende plek zodat het een leuke reminder wordt voor je.3. Zie de quote van de week hieronder. Herhaal dit elke dag een paar keer voor jezelf. Laat het op je inwerken.

Quote van de week

'Ik maak een lijstje liefde'