https://droomstudio.com/wp-content/uploads/2023/07/cropped-Icon-ZWART2.png

Privacy Policy

Rosalinda Weel – Droomstudio
KvK nr.: 37128324
Rosalinda Weel
E. info@droomstudio.com
T.0651363384

Privacyverklaring Rosalinda Weel – Droomstudio – mei 2018

PRIVACYVERKLARING ROSALINDA WEEL – DROOMSTUDIO
Persoonsgegevens die Rosalinda Weel – Droomstudio verzamelt Rosalinda Weel – Droomstudio verzamelt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:
• Voor- en achternaam
• Adres
• Postcode en woonplaats
• Geboortedatum
• E-mailadres
• Lichamelijke/geestelijke klachten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Rosalinda Weel – Droomstudio verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om onze lessen aan te laten sluiten aan jouw fysieke mogelijkheden
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• Je cd’s op te kunnen sturen naar je huisadres
• Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Rosalinda Weel – Droomstudio verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Rosalinda Weel – Droomstudio bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens > 6 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
• Personalia > 6 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
• Adres > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
• E-mailverkeer > 6 jaar> verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
• Naam en e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief > zolang je je niet zelf uitschrijft; dit kun je doen aan de onderzijde van elke nieuwsbrief

Delen van persoonsgegevens met derden
Rosalinda Weel – Droomstudio verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rosalinda Weel – Droomstudio blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Rosalinda Weel – Droomstudio heeft een verwerkersovereenkomst met Mailchimp, daar Rosalinda Weel – Droomstudio de nieuwsbrief verstuurt via dit bedrijf. Rosalinda Weel – Droomstudio verzamelt via Mailchimp alleen uw naam en e-mailadres.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Rosalinda Weel – Droomstudio gebruikt alleen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Cookies kunt u volledig of gedeeltelijk uitschakelen; hoe, dat kunt u lezen op:
https://www.cookiesuitschakelen.nl/cookiewet
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@droomstudio.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Rosalinda Weel – Droomstudio zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Om uw gegevens, die Rosalinda Weel – Droomstudio gebruikt voor de nieuwsbrief, te corrigeren of te verwijderen, klikt u onderaan de nieuwsbrief op de desbetreffende link.

Beveiliging
Rosalinda Weel – Droomstudio neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aan wijzigingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rosalinda Weel via info@droomstudio.com

Scroll naar boven